top of page

STU - VIBORG

Projektet STU Viborg omfatter ombygning af en eksisterende kontorbygning fra 2000 til en moderne undervisnings- og uddannelsesinstitution med inspirerende lærings- og ungdomsmiljøer for unge med særlige fysiske og psykiske behov.

Samtidig med, at bygningen opdateres til nugældende lovkrav for så vidt angår energi og indeklima (fx. lyd + ventilation) har tegnestuen også forestået en bred interessentinddragelsesproces parallelt med en omstrukturering af institutionen STU, med det formål at styrke institutionen og sikre ejerskab og opbakning til de fremtidige forhold.


Bygningen på Klostermarken er midlertidigt ombygget til brug for en særlig gruppe specialelever med behov for konstant mandsopdækning, som skal forblive i bygningen samtidigt med at det fulde ombygningsprojekt udrulles. Dette stiller særlige krav til koordinering af arbejder og entrepriser, da eleverne er meget følsomme overfor støj.

Comments


bottom of page