top of page

/GJØRTZ/ANDERSEN/ARKITEKTER

 

200515-FOM-2432-SH.jpg
200515-FOM-2382-SH.jpg

Vi skaber bæredygtige projekter for- til og med mennesker. Vi ønsker en proces hvor vi sammen udvikler og skaber det bedst mulige projekt indenfor de givne rammer.

God arkitektur koster ikke mere end dårlig arkitektur. Vi har fokus på at godt samarbejde giver gode projekter. Så vi sætter os på samme side som vores bygherrer og samarbejdspartnere og udvikler smukke bæredygtige byggerier sammen.

Arkitektonisk kvalitet

Vi skaber arkitektur med udgangspunkt i den danske funktionalistiske tradition og byggende på vores erfaring, innovation og bæredygtige tilgang.

Holistisk tilgang

Vi har en integreret tilgang til at designe og vi forener alle projekter med byen, landskabet og stedet samt de givne forudsætninger. Byggeri er komplekst og vi tilbyder en helhedsorienteret tilgang til projekterne med en tværfaglig indsigt.

Samarbejde

En god proces fører til gode projekter. Samtlige projekter udvikles i tæt dialog og samarbejde med bygherrer, brugere, øvrige rådgivere og partnere i processen. Gennem et tæt samarbejde og en inddragende proces udvikles projekterne til det bedst mulige niveau, så bygherrerne får ikke bare det, som de har ønsket og krævet, men også det de ikke havde drømt om at de kunne få.

Vision

Vi ønsker at skabe gode steder for-, til- og sammen med gode mennesker.

Mission

Vores mission er at skabe indlevet og bæredygtig kvalitet byggende på nordiske værdier, som danner rammer for et godt liv.

Værdier

Glæde og stolthed samt fagligt engagement og begejstring kendetegner vores måde at arbejde på. Vi ønsker at skabe arkitektur med udgangspunkt i stedets muligheder og i respekt for vores verden ud fra et bæredygtigt holistisk perspektiv.Gjørtz/Andersen/Arkitekter AS arbejder strategisk med brugerinddragelse som fundament for behovsafdækning, udviklingsprocesser og programmering af projekter.  Tegnestuens arbejde er kendetegnet ved en holistisk, moderne og innovativ tilgang til arkitektur. Vi ønsker at vores bygninger vækker følelser, er stoflige, udtryksfulde og karakteristiske. For os er omkostningseffektivitet, funktionalitet og bæredygtighed en naturlige forudsætninger for alle vore projekter.

Bæredygtighed og DGNB certificering

/Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S tilbyder via et fast samarbejde med BygherrePartner Bæredygtighedsledelse, 360 graders bæredygtighedsanalyser samt DGNB Certificering. I DGNB projekter tilbyder vi således også Auditorrollen på projekterne.

I projekter, som ikke skal certificeres, kan man med fordel anvende vores 360 graders bæredygtighedsanalyser, der tager i LCA (livscyklusvurderinger), LCC (totaløkonomiske beregninger) samt Funktion, og den naturlige sammenhæng mellem disse. Dermed fås et stærkt beslutningsgrundlag, allerede fra projektets helt tidlige fase.

Kontakt gerne DGNB Konsulent Kathrine Haugaard fra vort firma for nærmere information om bæredygtighed og DGNB.

Gjørtz/Andersen/Arkitekter AS – Ledelse

Virksomheden ejes af Kis Bodilsen, Carsten Gjørtz og Niels Christian Andersen. Carsten er direktør og Kis er bestyrelsesformand.

 

Vi har tilsammen modtaget adskillige priser og anerkendelser for projektet, bl.a. Årets byggeri 2017, Årets Skolebyggeri 2017, RenoverPrisen 2016 samt adskillige bygningspræmieringer og første præmier i såvel indbudte som offentlige arkitektkonkurrencer.

Gjørtz/Andersen/Arkitekter AS – Team

Vi er pt. 22 medarbejdere hvoraf ca. halvdelen er arkitekter og halvdelen er bygningskonstruktør. Vi har løbende praktikanter fra hhv. arkitektskolerne og uddannelsen til bygningskonstruktører.

Processen er vigtig og samtlige medarbejdere har erfaring og kompetencer med de komplekse problemstillinge en byggesag indeholder. Vor forskellige kompetencer danner tilsammen et fuldt hold og vi hjælper og supplerer hinanden på bedste vis.

200515-FOM-2257-SH.jpg

Historie

Firmaet Søren Andersen Arkitekter A/S blev grundlagt i l969 i Holstebro af Niels Chr. Andersens far Søren Andersen. Gjørtz Arkitekter blev oprindeligt grundlagt i 1997 i Aarhus.

I 2020 er de to firmaer fusioneret til det nuværende Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S.

Kontorer

Firmaet har hjemme i hhv. Holstebro og Aarhus, og er således i stand til at være lokalt tilstede i det meste af Jylland.

bottom of page