top of page

STEDET TÆLLER X - LINDELSE MØLLE


Konkurrenceforslag for Realdanias Stedet tæller X - Lindelse Mølle

Projektet er skitseret med høj prioritet om at bevare ruinens æstetik og karakter. Samtidig er der tilføjet et nyt lag, der bliver fundamentet for en besøgs- og kulturstue, der værdigt rejser sig fra ruinen af den gamle staldbygning på Lindelse Møllegård. Ved at anvende en Infill-transformationsmetode tilføjes et nyt lag til ruinen, hvilket respekterer og bevarer dens historiske dimension. Denne metodik går skånsomt til værks, og ruinen fungerer som et shell-host, hvor et nyt arkitektonisk lag og bygningskonstruktion inkorporeres bag dens forfaldne mure. Denne tilgang sikrer bevarelsen af fortidens arv, og indførelsen af et nyt kapitel, der respektfuldt væver nyt og gammelt sammen.


Projektets fundament bygger på en visionær arkitektonisk tilgang, hvor nøgleelementet er opførelsen af en ny bygning bag de forfaldne mure af ruinen. Den nye struktur udgør en let og tydelig trækonstruktion, der rejser sig over ruinen og skaber et visuelt og konceptuelt samspil mellem fortidens arv og nutidens design. Træmaterialet tilfører en varme og naturlig forbindelse med omgivelserne samtidig med, at det udgør en kontrast til ruinens forfaldne struktur. Træsøjlerne løfter sig over ruinens mure og der integreres glaspartier mellem træelementerne. Dette designvalg giver den nye bygning en lethed, der ikke dominerer ruinens karakter, samtidig skaber det en lys og luftig atmosfære. Glasset fungerer som en transparent forbindelse mellem det gamle og det nye, hvilket tillader besøgende at opleve ruinen og den moderne struktur i en sammenhængende helhed.


Gavlmotiverne på den nye struktur fremstår som glaspartier, hvilket skaber en visuel forbindelse mellem det indvendige og udvendige rum. Denne designbeslutning resulterer i en åbenhed, der naturligt integrerer omgivelserne og landskabet i besøgsoplevelsen, og som inviterer naturen indenfor.Der er etableret en glaspartisåbning ud mod gårdspladsen, hvilket giver huset mulighed for at åbne sig op til større arrangementer. For at opretholde privatlivet i dagligdagen, er der mobile trælameller i åbningen.


I planløsningen er der taget hensyn til balancen mellem privatliv og offentlighed. De praktiske faciliteter i huset er bevidst placeret ud mod gårdspladsen, hvilket medvirker til at afgrænse den private del i dagligdagen.

Comments


bottom of page