top of page

NY SKOLE TIL BØRN MED AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSE PÅ PERSIEVEJ I FALLING

Så er kontrakten underskrevet. Onsdag d. 15. december 2021 blev der på vores kontor underskrevet kontrakt på ombygningen af den tidligere friskole i Falling til ny skole for børn og unge for Fonden Ørting.

Skolen skal rumme børn og unge med Autismespektrumforstyrrelse. Dels til skolegang, arbejdsprøvning samt kursusvirksomhed for Ørting Fonden.

I underskrivningen deltog:

  • Stefan Fruergaard-Pedersen, Færch & Co. Aarhus

  • Per Ruby, Formand for Fonden Ørting

  • Jacob Thiesen, Forstander Fonden Ørting

  • Jørgen Møller Jensen, Pedel Fonden Ørting

  • Anna Baumann, /Gjørtz/Andersen/Arkitekter

  • Anders Nielsen, /Gjørtz/Andersen/Arkitekter

  • Carsten Gjørtz, /Gjørtz/Andersen/Arkitekter

Kontrakten blev underskrevet af hhv. Stefan, Per og Jacob. Vi glæder os til byggeriet går i gang og til et fortsat godt samarbejde på sagen.

Comments


bottom of page