top of page

LIVSRUM - OUHVi ønsker med livsrum at skabe et imødekommende og givende refugium og livsrum for mennesker med kræft og deres pårørende. Værdierne for rådgivningen er: Synlighed/Tilgængelighed, tæt samarbejde med sygehuset, åben rådgivning samt stimulerende arkitektur med fokus på: Hjemlighed og tryghed, åbne områder og nicher samt nysgerrighed og ny orientering.


Bygningen skal herudover afspejle Kræftens Bekæmpelses tre værdier: Troværdighed, respektfuldhed og involvering.

Intentionen er at skabe et varmt, hjemligt og inviterende sted, der kan danne ramme om det medmenneskelige møde, det givende samvær, inspirerende samtaler og aktiverende samvirke. Der er tale om en stimulerende arkitektur, hvor der skabes hjemlige omgivelser og også er med til at styrke patienternes handlekraft.


Huset ligger på kanten af Nyt OUH med ankomst fra Hospitalsringen og med naturskønne omgivelser i ryggen. Mod nord og øst har huset stor nærhed til naturen, hvor landskabet er præget af afvandingssøer, Odense Golfklubs grønne golfbaner samt Killerup Rende som grænser op til Fællesskov. Her er rig mulighed for at inddrage naturen og landskabet i bygningsanlægget, hvor husets udformning og materialitet er med til at forbinde husets indre rum med det ydre landskab. Herved indgår natur og bygningsanlæg i et indbyrdes forhold, hvor de komplimenterer og understøtter hinandens egenskaber, og der skabes et nedskaleret, humant miljø til glæde for kræftramte og deres nære. Bygningskroppens udformning er med til at skabe en variation af integrerede inde- og uderum.

Gennem husets rumlige udformning og arkitektur er det intentionen at skabe et unikt, velfungerende og oplevelsesrigt ”livsrum” med en hjemlig og afslappet atmosfære.

Comments


bottom of page