top of page

BLOMSTERLUNDEN


URBANE HUSE I EN NATURRIG KONTEKST

Blomsterlunden i Tilst er en boligbebyggelse som opfylder alle drømmene om at bo tæt på skole, gymnasium samt indkøbsmuligheder, hvor der samtidig er lys, luft og udsigt. Det er et projekt der er en del af et byområde i udvikling med en god beliggenhed og med let adgang til byen med bus eller på cykel.


Bebyggelsen former en mild karrebebyggelse, der danner kant mod de mere trafikerede veje Østermarksvej og Blomstervej, mens bebyggelsens indre er frodig have med vilde blomster, høje græsarter og træer, hvor bebyggelsen sammenbindes med de øvrige områder af stien, der løber igennem lunden.

Bebyggelsen består af 36 boliger fordelt på 2-3 etager, og fordelt mellem 1, 2, 3 og 4-værelses lejligheder. Ud over de lejligheder der har adgang til egne haver, vil de også have adgang til fælles tagterrasser. Det giver mulighed for at skabe en bebyggelse, med uforpligtende mødesteder rundt i bebyggelsen.

BOKVALITET, BYLIV OG BYRUM

Bebyggelsen iscenesætter rammen for det gode liv og lægger op til, at der skabes rum, hvor man kan indgå i uforpligtende samvær, på tværs af boliger og sociale skel. Det vil lægge grund for mulighed, at forskellige mennesker mødes sammen i livsbekræftende fællesskaber. Steder hvor man kan deltage såvel aktivt som passivt til de samme aktiviteter og daglige liv.

Bebyggelsen opføres som boliger med et stort fælles friareal med høje græsser og træer, hvori der placeres øer til fællesskaber som fx borde-bænke sæt, legepladser og lign.

Alle boliger har egen altan, fransk altan eller have samt adgang til parkering. De fælles friarealer er behandlet som en frodig og vild natur med stier, legeplads og ophold, med en høj biodiversitet.

Det bliver en kombination af store træer, vilde græsser og også muligheden for urban gardening, hvor man både kan opholde sig, færdes og lege.

Alle boliger opføres i vedligeholdelsesvenlige materialer som patinerer på en smuk måde, og boligerne indrettes med moderne rumligheder med stor fleksibilitet. Alle boliger er som udgangspunkt gennemlyste og beboerne har mulighed for at gå ud på egen terrasse eller altan samt fælles taghaver og haver.


BOLIGERNE

Bebyggelsen får et varieret tilbud af boliger, som gør, at flere generationer kan bo sammen i bebyggelsen. Der er tale om generationsboliger, hvor eksempelvis en ung som flytter hjemmefra, kan bo nedenunder familien, eller hvis bedstemor sælger huset, så kan hun bo i nærheden af børnene og deres familie.

Der er tre boligtyper i bebyggelsen. Der er en boligtype som primært er rettet mod unge eller gamle, en større boligtype som retter sig mod ældre som har solgt huset, eller den unge nystartede familie, - og de store familieboliger. Der er således lagt op til, at der kommer en varieret sammensætning af beboere som får et fællesskab på tværs af generationer og familiekonstellationer.


Comments


bottom of page