top of page

VESTERGADE 62

For Skovhus Ejendomme ApS er vi valgt som totalrådgiver til at renovere Vestergade 62 i Silkeborg. Med som underrådgiver er Drias. Som totalrådgiver udfører vi alle faser til udbud på projektet.


Huset er en stor patriciervilla fra 1906 på 293 m2 med smukke proportioner, opskalket sort tegltag og hvide pudsede facader. Bygningen ligger i et smukt, bevaringsværdigt kvarter - i første parket med Kalgårdsø mod nord.

Huset skal fremover have funktion som kontorfællesskab, hvor forskellige firmaer vil indtage lokalerne.

Bygningens indre udsættes for en større ombygning, da bygningen i dag står med rå murstensvægge og nedrevne gulve. Her vil vi - gennem den rumlige struktur og materialevalget - genskabe den behagelige, varme og hjemlige atmosfære, som oprindeligt fandtes i huset. Alle greb der foretages ved renoveringen har bygningens værdier, sjæl og historie for øje, hvor disse behandles med stor respekt og nøjsomhed. På samme tid optimeres bygningen med øje for den nye funktion.

I bygningens indre findes flere spor fra husets fortid. Udvalgte - særligt værdifulde - spor bearbejdes og iscenesættes for at bevare og fortælle husets historie.

I projektet mødes fortidens byggeteknik, proportioner og materialer med nutidens behov og funktioner, hvor disse indgår i et sammenspil som skaber unik arkitektur.

コメント


bottom of page