top of page

VENG SKOLE OG DAGTILBUD - SKANDERBORG

Veng Skole er den lille skole i det nære miljø, hvor det er trygt at være barn. Der er skolestart fire gange årligt og aldersblandede klasser i indskolingen.


Veng Skole ombygges så den i fremtiden indeholder fleksible og fremtidssikrede læringsmiljøer samt dagtilbud. Der arbejdes med levende og sammenhængende værkstedsområder, hvor der er flere stationer og hvor inde- og udeværksteder hænger naturligt sammen. Og hvor eksisterende rammer udnyttes så godt som muligt med fokus på naturlig bæredygtighed og fleksible og differentierede læringsmiljøer.


Der arbejdes med to etaper, hver på ca. 10 mio. Eksisterende institution fra Jeksendalen flyttes ind i skolen, som på den måde er fremtidssikret til fremtidige behov.

Udgangspunktet for indretningen hvor pædagogik og organisering danner grundlag for det fysiske miljø – med rum til læg og læring.

Comments


bottom of page