top of page

VEJLEVEJ - KOLDING



For privat bygherre har vi skitseret et område med byhuse i Kolding. Boligerne fremstår som mindre enheder med forskellige nuancer i tegl og spring i facader og højder, som giver en levende bymæssig karakter. Der er passager mellem husene så det nye byggeri ikke fremstår som en samlet blok og der skabes forbindelse til bebyggelsens opholdsarealer.

Kommentare


bottom of page