top of page

SØHOLT HALLEN

Det nye springcenter ved Søholthallen sammenbygges med den eksisterende hal og placeres på boldbanearealet syd for denne.

Ved placeringen opnås stor synergi med den eksisterende hal – der åbnes direkte op til – og med Brøndby strand skole, Dyringparkens Skaterpark samt øvrige interessenter i området.

Springcenteret vil indeholde klubfaciliteter, aktivitetsbalkon, motorikvæg, café, store depoter samt en moderne springsal, der både visuelt og brugsmæssigt flyder sammen med den eksisterende hal.


Området udføres med en frihøjde på 7,5 meter som er anbefalet til spring. Springcenteret vil være beklædt med en kobberfarvet plade på øverste del og en lys plade på nederste del. En stor del af facaden vil være med bevoksning, så det falder ind i de grønne omgivelser.

Glaspartier til det fri og imellem hallerne sikrer lange kig og indblik i livet i huset.

Comments


bottom of page