top of page

RYHALLERNE

For Ry Hallerne har vi udført en helhedsplan for området. Planen indeholder dels en plan for sammenhængen med det øvrige Ry og Kildebjerg – Ry Øst, og dels konkrete eksempler på, hvordan Ry Hallerne kan opfylde kommende behov indenfor sundhed, krop og bevægelse.

Ude- og inde smelter sammen i synergi med omgivelser og landskab, og de eksisterende faciliteter udnyttes optimalt. Samtidig udvides bygningsanlægget med kampsport, e-sport, dagpleje, wellness og svømmefaciliteter.


Projektet anviser muligheder for mange former for aktiviteter, - men også plads til, at kommende aktiviteter som ikke er programsatte endnu kan indgå. Projektet er udviklet i samarbejde med Ry Hallerne.


bottom of page