top of page

REFERENCER - SUNDHEDSSEKTOR/Gjørtz/Andersen/Arkitekter har over de sidste 5 årtier arbejdet med et bredt spekter af projekter inden for sundhed bl.a. lægepraksis, sygehuse, sundhedshuse og tandlæger mv.


Nedenstående projekter er udfør inden for de seneste 2 årtier.


SYGEHUSE

· Regionshospitalet Gødstrup

o Teknisk afdeling for Medicoteknik afdeling og IT – 380 m²

o Tilbygning Truckdepot – 160 m²

o Tilbygning af nyt afsnit for teknisk afdeling – 720 m²


· Regionshospitalet Herning

o Blodbanken – 200 m²

o Fødeafdeling – 250 m²

o Dag Kirurgisk Enhed – 600 m²

o Endoskopiafdeling – 1.100 m²

o Rum CT-Hjertescanner


· Regionshospitalet Holstebro

o Apoplexi, akutmodtagelse – 600 m²

o Blodbanken – 200 m²

o Hjertemedicinsk dagsafsnit – 600 m²

o Ortopædkirurgisk Ambulatorium – 1.300 m²


· Regionshospitalet Lemvig

o Neurologisk afsnit S12 – Sengepladser, genoptræning, fysioterapilokaler, undervisningslokaler – 2.700 m²

o Røntgenafdeling – 170 m²


SUNDHEDSHUSE

· Lemvig Sundhedshus

o Masterplan for udvikling

o Regionsklinik for almen praksis, 7 læger, 4 sygeplejersker mv. - 610 m²

o Præhospital – 200 m²

o Sundhedstilbud for Lemvig Kommune – 780 m²

o Blodprøve/laboratorium – 150 m²· Ringkøbing Sundhedshus

o Masterplan for udvikling

o Akutmodtagelse med tilhørende røntgen og Præhospital - 455 m²

o Lokaler for Ringkøbing-Skjern Kommune, Hjemmeplejen og fysioterapi - 1.320 m²


LÆGEPRAKSIS

· Privat lægepraksis - Lægerne Vestergade 8, Holstebro – 4 læger, 2 sygeplejersker, 2 sekretærer – 320 m²


· Privat lægepraksis – Lægehuset Sct. Jørgens Gade, Holstebro - 5 læger, 2 sygeplejersker, 2 sekretærer – 490 m²


· Privat lægepraksis – Lemvig Sundhedshus, 5 lægepraksis for i alt 9 læger med tilhørende personale - 1.460 m²


· Privat lægepraksis – Ringkøbing sundhedshus, 3 læger, sygeplejerske og sekretær.


TANDLÆGER

· CTN, Center for Tandregulering Nordvestjylland, Struer - 200 m²


· Tandlægehus, Den Røde Plads, Holstebro - 8 tandlæger med tilhørende service personale - 950 m²


· Tandlægeklinik i Aulum – 200 m²

Comments


bottom of page