top of page

SOMMERFUGLEN - SABRO


Den nye integrerede institution ligger på Rønnevangen i Sabro, centralt i det nye boligområde, som skyder op i det østlige område af byen. Den får en kapacitet på seks børnegrupper fordelt på tre børnehavegrupper á 20 børn og tre vuggestuegrupper á 12 børn.


Projektet tager udgangspunkt i funktionalitet, fleksibilitet, rumlighed og oplevelse.

Institutionen er opbygget således, at krop og bevægelse, natur og motorik kan foregå hele tiden og overalt – både inde i huset og ude på legepladsen. Husets udformning og de fine udearealer, opfordrer til leg og bevægelse, og medvirker således til at børnene udvikler de kompetencer som er nødvendige for at kunne håndtere og fungere i hverdagen og selve livet.


Alle børnegrupperne placeres parvis to og to, med fælles garderobe omkring fælles puslerum/børnetoiletter og i samme område i institutionen.

Der skabes fleksible rumligheder, som via sammenlægnings- og opdelingsmuligheder kan samle eller afgrænse flere eller færre børns leg/liv betinget af børnegruppens sammensætning og dagens aktiviteter. På denne måde kan bygningen og dens rumligheder imødekomme varierede behov i forskellige situationer.


Der er fokus på miljømæssige bæredygtige løsninger. Træ er anvendt i stor udstrækning – FSC eller PEFC godkendt, og brugen af maling og pvc er minimeret. Bortledning af regnvand er minimeret med grønt tag og græsarmering på p-pladsen.


Projektet er udviklet i samarbejde med RUM (Totalrådgiver), Wainø & Frandsen Landskab, ÅF (ingeniør), Aarhus Kommune og /Gjørtz/Andersen/Arkitekter

コメント


bottom of page