NY SOSU-SKOLE I HOLSTEBRO

/Gjørtz/Andersen/Arkitekter har sammen med Jens Jensen, Murer & Entreprenør og Oluf Jørgensen AS vundet totalentreprisen på opførelsen af en ny SOSU-skole i Holstebro. Bygherrerådgiver er Årstiderne Arkitekter.

Projektet udføres i en ren trækonstruktion, med en stor grad af åbenhed, varme og transparens og bliver et bæredygtigt byggeri med et fantastisk indeklima. Huset har en stor grad af rumlige sammenhænge på tværs af afdelinger og etager.

Der er store åbne altaner på alle planer, hvor undervisningen kan trække ud på de gode dage.


Skolen bliver dagligt undervisningssted for ca. 200 elever og 25 undervisere samt administrativt personale. Social- og sundhedsskolen bygger på en stærk faglighed, som synliggøres via en stor transparens og visuel identitet i byggeriet.


SOSU-skolen opføres i 3 plan med en bærende konstruktion af limtræssøjler og -bjælker.


Visualisering: Årstiderne Arkitekter