top of page

LUNDERSKOV EFTERSKOLE

Vores projekt i Lunderskov er udført og vi håber og tror, at vi snarest får en ibrugtagningstilladelse også. Det er ikke blevet lettere at få en færdigmelding efter de nye regler er trådt i kraft.

Men resultatet er et byggeri som opfylder kravene til funktionalitet og arkitektoniske ønsker.
For at møde fremtidens behov er Lunderskov Efterskole i gang med en større om- og udbygning. Skolens særkende er performance, medier og fællesskab. Dette har været udgangspunktet for ideerne bag helhedsplanen for den nye arkitektur, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Gjørtz/Andersen/Arkitekter skolens leder og forstander.


Der bygges en ny ikonisk rund samlingssal, som samler skolens eksisterende bygninger. Bygningen vil stå som en signatur for skolen og understøtter skolens værdier, samt tekniske behov, i forhold til fremvisning af elevernes arbejde. Ligeledes udbygges spisesalen, så der i begge rum fremover er plads til 250 personer.


Arkitekturen i det nybyggede taler sammen med de eksisterende bygninger gennem valg af materialer, den binder skolen sammen og forankrer den i landskabet. Det er målet at skabe en æstetisk sammenhængende og funktionel skole, sidstnævnte bl.a. ved at skabe et bedre flow i og mellem bygningerne, samt fleksibel udnyttelse af rummene.


Gennem hele processen er der fokus på bæredygtighed, bl.a. i form af materialevalg, brug og genbrug, samt konstruktionsvalg. Der er ligeledes tænkt i klimavenlige, rengøringsvenlige og robuste materialer, der patinerer smukt, så Lunderskov Efterskole vil stå flot i mange år fremover.

Comentários


bottom of page