top of page

HOLSTEBRO KULTURHISTORISKE MUSEUM

Projektet omfatter om- og tilbygning af Holstebro Museum, som er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ar­kæologisk ansvar.

I 1976 vandt professor og arkitekt Hanne Kjærholm en åben arkitektkonkurrence omfattende et kunstmuseum og et kul­turhistorisk museum, og i dag fremstår museumskomplekset som et hovedværk i Hanne Kjærholms arkitektoniske ar­bejde. Den nye om- og tilbygning af Holstebro Museum er udført med ydmyghed og respekt for husets oprindelige ar­kitektur.

Museerne har ønsket at skabe en øget sammenhængskraft samt etablere sig som et nyt socialt mødested i byen. Hele ankomstarealet er omdisponeret, og gæsterne mødes nu af et transparent café-/butiksareal samt en foredragssal til 100 siddende gæster.


Commentaires


bottom of page