top of page

HØRNING IDRÆTSCENTER

Den nye hal vil give fleksibilitet til brugerne ved at tilbyde muligheden for både spring, badminton og håndbold, og samtidig være med til at skabe rammen til aktivitet og fællesskab.


Den nye idrætshal tilknyttes resten af centeret med en fint tilgængelig mellemgang naturlig placeret i forhold til hovedindgangen. Hallen ligger på det grønne areal nord for eksisterende hal, meget synlig fra ankomsten.

Man kan således følge med i hvad der foregår i det nye springområde helt ude fra parkeringspladsen, og den nye bygning vil med sit smukke udtryk være med til at give Hørning Idrætscenter et flot ansigt udadtil.


Der opnås med placeringen stor synergi med de eksisterende haller og hele det eksisterende idrætscenter, hvor den nye idrætshal giver endnu flere muligheder til brugerne: Dette samtidig med at samtlige eksisterende funktioner og eksisterende lokaler bevares.

תגובות


bottom of page