top of page

ENGHUSET - FREDERICIA

For Fredericia Kommune skal vi i samarbejde med Anton Knudsen A/S, DRIAS, Urbanlab Nordic, Kondens og Bygherre Partner udføre den spændende opgave at lave en daginstitution som også er et bydelshus.


Børnehuset Enghuset ligger smukt placeret i det åbne landskab, hvor det skaber et ankerpunkt for områdets beboere. Huset er primært en daginstitution, men omfavner visionen om, at institutionen også er et bydelshus, så der er liv i huset også efter kl. 17:00.

Dette giver et levende hus med kloge kvadratmetre, der er i brug hele dagen og weekenden med. Bydelshuset kan bruges af idrætsklubber, aftenskoler eller andre formål, der har beboerne i området for øje.


Huset består af fire mindre huse opført i genbrugstegl, hvor børnene afleveres direkte i deres afdelinger. Indgangene til afdelingerne er placeret synligt fra ankomsten, Huset føles derved trygt, nærværende og i en menneskelig skala.


Børnene er knyttet til et nært miljø omkring deres afdeling, hvor de er trygge ved de andre børn og personalet. Der er samtidig en stor visuel sammenhæng mellem de enkelte afdelinger, og i løbet af dagen – eller ved særlige events – kan hele huset åbnes op, og mere af huset indtages. Børnenes fællesrum smelter sammen omkring Hjerterummet, men der kan let lukkes af så rummene kan fungere uafhængigt.


Det 1300m² store børnehus rummer 120 børn samt tilhørende personale samt

funktionen som bydelshus.


Huset er opført i genbrugstegl i forskellige forbandter, der skaber smukke mønstre og gør de store facader mindre og stedsspecifikke. Man kan genkende sin dør på det mønster den er placeret i. Murstenene stammer fra den tidligere borgmesterbolig i Fredericia.


Huset er synligt fra de omkringliggende lejligheder i Vaseparken og derved vil taget være særligt synligt. Derfor er der valgt sedumtag, så huset bliver en del af landskabet.

Sedum skifter farve adskillige gange om året pga de forskellige arter, der indgår.

Taget vil desuden bidrage til en større biodiversitet i området, da der skabes bedre vilkår for insekter og sommerfugle.


Enghuset forventes at få DGNB Guld / Hjerte.Comments


bottom of page