top of page

EFTERSYN FOR BYGGESKADEFONDEN

Gjørtz/Andersen/Arkitekter udfører 1- og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden.

Fonden udfører ved hjælp af eftersynsfirmaer landet over eftersyn af alle nye, støttede boligbyggerier og renoveringer, der er omfattet af fondens obligatoriske eller frivillige ordning.

Vi har som eftersynsfirma gennem mere end 25 år udført eftersyn over det meste af Jylland og efter prækvalifikation og indgået rammeaftale med Byggeskadefonden, dækker vi nu også det meste af Fyn. I øjeblikket har vi gang i flere sager og der kommer flere til, som løbende afsluttes med indrapportering til Byggeskadefonden.

Ved at udføre disse eftersyn samt deltagelse i Byggeskadefondens årlige orienteringsmøder tilgår der hele tiden opdateret vidensdeling, som bidrager til at højne kvaliteten i vore byggeprojekter til gavn for byggeriets parter.


Comments


bottom of page