top of page

CAMPUS KATRINEBJERG



Som en del af masterplanen for Katrinebjerg, ønsker Boligkontoret Århus at opføre en ny afdeling med ungdomsboliger, boliger for unge par og en lang række fællesfaciliteter.


Projektet bliver en del af et spændende og levende uddannelses og boligmiljø i den nye masterplan, og vil være omgivet af store uddannelsesinstitutioner som Medie- og journalisthøjskolen og IT-byen, som bliver uddannelsessted for mange af afdelingens nye

beboere. Syd for de to byggefelter, B34 og B35, som projektet skal bygges på, opføres et nyt, stort boligprojekt, Basecamp, som også vil huse mange af bydelens studerende. Sammen med Basecamp, uddannelsesinstitutionerne, og det nye bystrøg mellem Katrinebjergvej og Helsingforsgade, vil afd. 83 udgøre et vitalt og attraktivt bykvarter,

som vil styrke Århus’ tiltrækningskraft som uddannelsesby.


De overordnede visioner for de nye ungdomsboliger er fællesskab og bæredygtighed. Projektet skal certificeres til DGNB-guld og fælleskabet skal styrkes gennem etableringen af en række delte funktioner. Fællesrummene placeres både i nær tilknytning til den enkelte bolig, og i form af en stueetage med aktiviteter både for beboere og gæster. Tanken er, at boligens areal er kompakt, til fordel for arealer der tilgodeser fællesskabet og muliggør aktiviteter og samvær i langt større grad, end det er muligt i en almindelig boligbebyggelse.

Comments


bottom of page