top of page

AGERSKOV UNGDOMSSKOLEPå Agerskov Ungdomsskole har vi udført et projekt, som dels består af en helhedsplan for den fremtidige udvikling af efterskolen, og dels indeholder udførelse af 1. etape: Et nyt springunivers ved Agerskov Ungdomsskole.


Projektet er blevet til i et samarbejde med Agerskov Ungdomsskole og følger Masterplan for ”AU-drømme” som anviser bud på udvikling af efterskolens faciliteter såvel inde som ude. Helhedsplanen anviser bygningsmæssige muligheder, som understøtter Agerskov Ungdomsskoles ånd og skolens ønsker til et tidsvarende efterskoletilbud og understøtter værdierne: ” Agerskov Ungdomsskole bygger på respekt for det enkelte menneskes frihed og dets unikke muligheder samt ansvar og forståelse for forpligtende fællesskaber”.


Det samlede projekt indeholder hhv. et springunivers (som 1. etape) et pædagogisk univers og et opvisningsunivers. Projektet giver efterskolen mulighed for at tilbyde en tidssvarende undervisning indenfor især idræt, men også traditionelle efterskoletilbud.

Idrætsfaciliteterne udføres i lette konstruktioner i stål, beklædt med stålplader. Dele af bygningerne udføres i genbrugs-tegl. Der er arbejdet med sammenhængende rumligheder med stor transparens, som betyder at eleverne kan blive inspireret af hinanden, når de hhv. deltager og kigger på det som foregår. Endvidere er der i projektet arbejdet med en god kontakt mellem inde og ude.

コメント


bottom of page