top of page

SØNDERLANDSSKOLEN - HOLSTEBRO

Projektet omfatter en næsten total nedrivning af den eksisterende Sønderlandsskole og genetablering af et nyt pædagogisk fyrtårn i Holstebro. Skolen tilpasser sig skalamæssigt til det omkringliggende byområde med nedtrapning af bygningshøjden og materialemæssigt slægtskab, idet facaderne fremstår i rødlig tegl kombineret med lette partier beklædt med lyse trælister.

Bygningen vokser så at sige ud af terrænet som ”den lille by i den store” med et centralt placeret torv, der omsluttes af skolens fælles faciliteter og primære uderum. Torvet er udformet som et gennemlyst og højloftet rum, der binder skolen sammen i både stue- og 1. salsplan.


Skolens samlede udeareal er forholdsvis begrænset, og således aktiveres tagflader til rekreative arealer og aldersdifferentierede legepladser, med direkte udgang til ”terræn” fra alle niveauer i bygningen, der samtidigt skærmer de primære opholdsområder fra den omgivende trafik på vej og jernbane.

Comments


bottom of page