top of page

PRÆSTEBOLIG NELLIKESTRÆDE

Udbedring af forvitret murværk og beskadiget bindingsværk af egetræ på præstebolig fra 1885.


Glaserede flaskegrønne profilsten i 9 forskellige typer og kulbrændte mursten er genskabt i samarbejde Bo Christensen, Tegulaz.

Mørtelfuger er udført med kehlfuger.


Bindingsværket er udskiftet i henhold til Kulturarv styrelsens publikationer.

Alle samlinger er udført med traditionelle tømmersamlinger, træ mod træ, uden synlige sømbeslag, jernbeslag, bolte eller lign.

Der er anvendt samlinger som i det eksisterende bindingsværk, dvs. tapsamlinger i langsgående og vandret tømmer inkl. taphuller, trænagler mv.


I forbindelse med udskiftning af bindingsværket er de murede tavler opmuret på ny.Comments


bottom of page