top of page

LYSHOLT - DAGTILBUD, MED SPECIALSKOLE OG BØRNETERAPI I IKASTInstitutionen rummer 180 børn i alderen 0 til 16 år fordelt på fem børnehavegrupper, tre vuggestuegrupper, tre grupper for børn med særlige vidtgående behov, fra 0 til 6 år samt

specialskole for børn med særlige vidtgående behov i skolealderen.


Det arkitektoniske udtryk har rødder i den funktionelle tradition kombineret med en moderne æstetik.

Børnene, personalet, forældrene mv. skal kunne være stolte af at komme til huset, som udover at være et levende og aktivt sted, også gerne må fremstå som et smukt, og til stedet

indlevet byggeri.

Institutionen udføres med et enkelt snit, som dels afspejler det dynamiske liv i huset og byder på anderledes rumoplevelser – såvel ude som inde – dels er med til at stimulere fantasi, læring og leg. Bygningen udføres med ét samlende tag, der favner alle husets aktiviteter og de overdækkede terrassearealer. De overdækkede arealer og indgange er med til at give bygningen et dynamisk og levende udtryk.


Projektet ”Bondegården” er udviklet i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, Børneby Øster, Coorperator v. Lissen Højrup Munch samt rådgiverteamet med Gjørtz/Andersen/Arkitekter, Wainø-Frandsen Landskab og Drias Rådgivende Ingeniører.

Det har været en spændende rejse og en spændende proces i en udfordret tid, - hvor en stor del af kommunikationen har skullet foregå elektronisk og virtuelt.

Dispositionsforslaget har undervejs udviklet sig med hensyn til indhold og omfang. Og det endelige forslag er udtryk for et projekt med stort ejerskab og stor værdi for samtlige interessenter.

Der er således nu tale om et projekt med indhold af dagtilbud, specialtilbud, specialskole og børneterapi. Alle områder i huset skal i fremtiden fungere sammen i et værdiskabende

fællesskab, hvor man får stor synergi og glæde af at bo under samme tag – eller at være i samme hus (bondegård).

Commenti


bottom of page