top of page

KONKURRENCEFORSLAG TIL GIVE IDRÆTSCENTER

Vi har i samarbejde med Anton Knudsen og Kingstoft Engineering udarbejdet konkurrenceforslag til Give Idrætscenter.


Grundstenen for projektet er forbindelsen mellem den

eksisterende hal og skole, samt de nye faciliteter. Det

er netop disse forbindelser som vil sikre et stærk samlet

idrætscenter. Der opstår en synergi hvor eksisterende og nye

ressourcer henvender sig til en udvidet brugergruppe - både

til idræt men også det sociale og kulturelle aktiviteter.


Ved at forbinde de to store halvolumener med et samlende

mellemled som henvender sig til den menneskelige skala

etableres et fleksibelt og aktivt fordelingsareal som kan bruges

både til bevægelse og ophold.

De nye faciliteter placeres i et samlet bygningsvolumen med

afstand til den eksisterende hal. Herved opstår der en attraktiv

foyer mellem det eksisterende og det nye, som har glas, lys og

udsigt i begge ender. Rummet udvider sig undervejs dels ved

hovedindgangen med opholdsnicher og ved caféen, hvor

rummet åbner sig op mod den eksisterende hal.

Hele foyerområdet har stor visuel kontakt til samtlige faciliteter

i anlægget og også til de udendørs idrætsområder. Foyeren

bliver herved det kit, som binder hele anlægget sammen.

Disponeringen giver store fleksible volumener og caféen bliver

det naturlige hjerte, med store glaspartier og stor kontakt til

det grønne og omverdenen.

De store former opbrydes og nedskaleres via elegant

placerede udhæng og mellembygningen som har en lavere

rumhøjde. Det er således den menneskelige skala man

møder. Kompositionen med facadeelementer, træ og de

eksisterende røde teglsten giver en varm og imødekommende

identitet til det nye idrætscenter.

Der er overalt stor transparens mellem rummene og også til

udearealerne, som giver en herlig lethed og slipper en masse

naturligt dagslys ind. Et særligt fokus er sigtelinjer og glaspartier

som binder de forskellige faciliteter sammen, så man altid kan

følge med i – og blive tiltrukket af det som foregår.

Comments


bottom of page