top of page

HORSEGÅRDENProjektet tager udgangspunkt i funktionalitet såvel som fleksibilitet, rumlighed og oplevelse. Børnegrupperne kan etableres aldersintegrerede eller aldersopdelte.


Institutionen udføres som udgangspunkt med fleksible grundrum, så der er den størst mulige fleksibilitet tilstede i forhold til at understøtte funktionerne, med så bredt et pædagogisk fundament som muligt.


Institutionen kan opbygges således, at krop og bevægelse, natur og motorik kan foregå hele tiden og overalt – både inde i huset og ude på legepladsen. Husets udformning og de fine eksisterende og nye udearealer, opfordrer til leg og bevægelse, og medvirker således til at børnene udvikler de kompetencer som er nødvendige for at kunne håndtere og fungere i hverdagen og selve livet.


I etableringen tænkes den lille institution i den store. Der etableres fleksible arealer, så der er dels de store fælles områder men også de små fælles områder som gør, at man har eget fællesskab i sin egen afdeling. Der er decentrale indgange til de enkelte afdelinger i institutionen.


Alle børnegrupperne kan placeres parvis to og to, med fælles garderobe omkring fælles puslerum/børnetoiletter og i samme område i institutionen. Af hensyn til hygiejne kan etableres en bryggers funktion ved de decentrale indgange. I bryggers etableres vaske, så både børn og voksne kan vaske hænder når de kommer og går.

Commenti


bottom of page