top of page

HÅSUM KIRKE - NY AFLASTNINGSKLOKKE

Den nye aflastningsklokke er ophængt i den nyere klokkestol fra 1997, der har plads til den nye aflastningsklokke samt den gamle klokke fra 1300 tallet.

Den nye klokke med slagtonen A1 har en diameter 925 mm, er ophængt i en slyngbom af egetræ. Klokken er forsynet med automatiske funktioner for ringning, bedeslag og kimning.


Klokken er hejst ind gennem glamhullet mod vest. Det har været nødvendigt at lave et større hul i glamhullet for at få klokken ind.

Mureren fik udleveret en skabelon af klokken, således at der ikke blev fjernet mere murværk end højst nødvendigt.

Udvidelse af glamhullet er udført i samarbejde med Hans Mikkelsen, Nationalmuseet.


Klokken samt de tilhørende installationer og bygningsarbejder er godkendt af Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller.

留言


bottom of page