ELLEBÆK KIRKE

Renovering af gangarealer med nyt ovenlysvinduer, akustiklofter og messingbelysninger.